ՄԱՅԱՄԻ F1

corn1


ՄԱՅԱՄԻ F1

  • եգիպտացորենի ուշահաս հիբրիդ է՝ ՖԱՈ 600
  • հասունացման ժամկետը 120 օր է
  • նախատեսված է հացահատիկի և բարձր ինտեսիվության սիլոսի համար
  • աճի արագ ընթացք վեգետացիայի ընթացքում
  • արմատային հզոր համակարգ
  • հացահատիկի բարձր բերքատվութուն
  • բարձր դիմացկունություն սնկային հիվանդությունների նկատմամբ
  • բարձր դիմացկունություն եղանակային սթրեսներին, ինչպես նաև երաշտին