ՏԵՌԱ ԿՈՏԱ F1

terrakota


ՏԵՌԱ ԿՈՏԱ F1 Լոլիկ

/բաց և փակ գրունտ/

Բարձր բերքատվություն բաց և փակ գրունտում

Հիբրիդի բնութագիրը`

 • դետերմինանտ վաղահաս հիբրիդ է
 • մշակվում է բաց և փակ գրունտում
 • վեգետացիայի շրջանը 65-70 օր է` սածիլների տնկումից սկսած
 • հասունացման ժամկետը 100-110 օր է` սերմանելուց հետո
 • բարձր բերքատվություն, գերազանց դիմացկունություն շոգ եղանակային պայմաններում
 • հզոր, առողջ, սաղարթավոր մշակաբույս է
 • համաչափ պտուղներ են՝ կլոր-տափակավուն, վառ կարմիր գույնի
 • հեշտ հարմարվող, սակավապահանջ է աճեցման պայմաններին
 • միջին քաշը` 160-200գր
 • պտուղները գերազանց պահպանվում են, ենթակա չեն ճաքճքելու, հեշտ տեղափոխելի են
 • ունի բարձրորակ ապրանքային տեսք
 • ձևավորում է 6-8 ողկույզներ

Դիմացկունություն`

 • վերտիցիլլեզ /V/
 • լոլիկի ֆուզարիոզ թառամում /Fol 1,2/
 • լոլիկի մոզաիկա վարակահարուցիչ /ToMV 0-2/
 • լոլիկի տերևների դեղին գանգրոտություն /TYLCV/

Նշանակում` լոլիկի իրացումը կատարվում է թարմ վիճակում:

Խտությունը` բույսի հազ. հատիկ/ 1հա` 15-20: