Ռոնդար F1

rondar


Բողկ Ռոնդար F1 

/բաց և փակ գրունտ/

 

Բարձր բերքատվություն բաց և փակ գրունտում

Հիբրիդի բնութագիրը`

  • մշակվում է բաց և փակ գրունտում
  • վեգետացիայի շրջանը 20-25 օր է
  • համաչափ պտուղներ են՝ գնդաձև, վառ կարմիր գույնի
  • բարձր բերքատվություն
  •  բարձր դիմացկունություն ցողունավորվելու և տերևուքի դեղնելու դեմ պայքարում
  • պիտանի է աճեցման վաղ գարնան և ուշ աշնան ցանքաշրջանառության ժամանակ
  • հզոր, առողջ, սաղարթավոր մշակաբույս է
  • ունի բարձրորակ ապրանքային տեսք

Նշանակում` բողկի իրացումը կատարվում է թարմ վիճակում: Խտությունը` բույսի մլն. հատիկ/ 1հա` 3-3.5: