ՍԵԼԵՍՏ ՏՈՊ 312.5 ԽԿ

celest_352848538


 ՍԵԼԵՍՏ ՏՈՊ 312.5 ԽԿ 

Սերմերի ախտահանման և բույսերի աճի խթանման եռբաղադրամաս ազդեցության ինսեկտո-ֆունգիցիդ է սերմերի նախացանքային  մշակման ժամանակ, կարտոֆիլի, բրնձի, հացազգի մշակաբույսերի հիվանդությունների և սերմերի վնասատուների դեմ պայքարում