Նագրո

full_4


«Նագրո» ախտահանիչի` սերմերի ծլունակությունն ապահովող բիոէներգետիկ-բիոֆունգիցիդի կիրառման առաջարկությունները

Ծլունակ Բիոֆունգիցիդ-Բիոէներգետիկի Նոր Անվանում, սերմերի աճի ապահովում

«Նագրո» բիոէներգետիկ ախտահանիչը ժամանակակից նանոտեխնոլոգիական սերտիֆիկացված պարարտանյութ է` Ռուսաստանի, ԱՊՀ երկրների, Ասիայի, Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի առաջատար մասնագետների կողմից ընդունված:

Կեն­սաբանական և տնտեսական առումով չունի իր նմանօրինակն աշխարհում:

 

«Նագրո» բիոէներգետիկ ախտահանիչով սերմերն ախտահանելուց հետո խորհուրդ է տրվում սեր­մերը չորացնել մինչև բնական խոնավությունը:

Առավելությունները`

  • սերմերի նախացանքային մշակում, ախտահանում
  • պատկանում է թունանյութերի դասակարգման 4-րդ խմբին (թույլ թունավոր է շրջակա միջավայրի համար)
  • խթանում է մշակաբույսի աճը, ավելացնում է արմատային համակարգը 3-10 անգամ, տերևների լայնությունը` մինչև 100%, վեգետատիվ զանգվածը` 2-3 անգամ

«Նագրո» բիոէներգետիկ ախտահանիչի  բաղադրությունը`  միկրո ու մակրոէլեմենտներ, ֆիտոհորմոններ, միկրոհումատներ, ամինո ու ֆուլվոթթուներ, վիտամիններ, բիոլուծիչներ և այլն: