ՀԻԴՐՈՖԼԵՔՍ NPK 21-5-10 + 2MgO

hidro_ss


ՀԻԴՐՈՖԼԵՔՍ   NPK 21-5-10 + 2MgO + միկրոէլեմենտներ (TE)

Արտադրող  ֆիրման/երկիրը՝ ԱյՍիԷլ/Բելգիա

Նշանակությունը՝ NPK պարարտանյութերի խառնուրդ միկրոէլեմենտներով

Պատրաստուկային ձևը՝   բյուրեղային  փոշի 

Փաթեթավորումը՝ 25կգ պարկ