ԱՐԿԱԴԵ 880 ԽԷ ԱՐԿԱԴԵ 880 ԽԷ 

Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտերի դեմ պայքարի բարձ 
արդյունավետության հողի սիստեմային հերբիցիդ է:
Երկակի ազդեցության մոլախոտասպան է, ազդում է ծլող սերմերի և մոլախոտերի աճի վրա` ներթափանցելով նորածիլ բույսի, արմատային համակարգի ու տերևի միջով, ինչպես նաև խոչընդոտում է մոլախոտերի ֆոտոսինթեզը: