ԷՄԲՐԵԼԻԱ 140 ԽԿ

embrlia-500x500_1105231790


ԷՄԲՐԵԼԻԱ 140 ԽԿ

Բարձր արդյունավետության կոմբինացված ներբույսային և կոնտակտ ազդեցության սնկասպան է, պաշտպանում է պտղատու այգիները մի շարք սնկային հիվանդություններից

Ազդող նյութը` 100գր/լ իզոպիրազամ + 40գր/լ դիֆենոկոնազոլ
Փաթեթավորում` 1լ պոլիէթիլենային տարա
Պատրաստուկային ձևը` խտացված կախույթ
Արտադրող ֆիրման (երկիրը)` Սինգենտա (Շվեյցարիա)

Առավելությունները`

գբարձր որակի կայուն և արդյունավետ սնկասպան է` քոսի, ալրացողի, պտուղների փտում ու բծավորություն  հիվանդությունների դեմ պայքարում
գիզոպիրազամ կոնտակտ ազդող նյութը խոչընդոտում է սնկամարմինների տարածմանը և ներգործում երկարատև
գդիֆենոկոնազոլ ներբույսային ազդող նյութն օժտված է տրանսլամինար ակտիվությամբ, խոչընդոտում է սնկամարմինների աճին ու բեղմնիկների ձևավորմանը