ՊՌՈԿԼԵՅՄ 50 ՋՀՊՌՈԿԼԵՅՄ 50 ՋՀ

Կոնտակտ-աղիքային ազդեցության, կենսաբանական ծագման միջատասպան է, պաշտպանում է խաղողի վազը, պտղատու ու բանջարանոցային մի շարք մակաբույսերը վնասատուների դեմ պայքարում


Ազդող նյութը` 50 գր/կգ էմամեկտին բենզոատ
Փաթեթավորում` 250գր փաթեթներ
Պատրաստուկային ձևը` ջրալույծ հատիկներ  
Արտադրող ֆիրման (երկիրը)` Սինգենտա (Շվեյցարիա)

Առանձնահատկությունները`    
գարդյունավետ կոնտակտ-աղիքային ազդեցության միջատասպան է` թեփուկաթևերի, թրթուրների, /բամբակենու բվիկ, ցեցեր, ողկուզակեր, պտղակերներ/  դեմ պայքարում
գէմամեկտին բենզոատ (կոնտակտ-աղիքային) ազդող նյութը պատկանում է ավերմեկտին քիմիական դասին, օժտված է տրանսլամինար ազդեցությամբ