ՎԱՐՐԱՆՏ 200 ԽԷՎԱՐՐԱՆՏ 200 ԽԷ

Բարձր արդյունավետության ներբույսային ազդեցության միջատասպան է, պաշտպանում է կարտոֆիլը, բանջարանոցային ու պտղատու մշակա¬բույսերը վնասատուների դեմ պայքարում

Ազդող  նյութը` 200գր/լ իմիդակլոպրիդ
Փաթեթավորում`  250մլ պոլիէթիլենային շշեր
Պատրաստուկային ձևը` խտացված էմուլսիա  
Արտադրող ֆիրման (երկիրը)` Քեմինովա (Դանիա)

Առանձնահատկությունները`

գարդյունավետ ներբույսային ազդեցության միջատասպան է`  կրծող ու ծծող վնասատուների դեմ պայքարում
գիմիդակլոպրիդ (ներբույսային) ազդող նյութը պատկանում է նեոնիկոտինոիդների խմբին
գկիրառելի է կարտոֆիլի, բանջարանոցային ու պտղատու մի շարք մշակաբույսերի համար