ԴՈՒՐՍԲԱՆ 480 ԽԷԴՈՒՐՍԲԱՆ 480 ԽԷ

Ազդեցության լայն շրջանակ ունեցող ֆոսֆորաօրգանական ինսեկտոակարիցիդ է` հզոր ֆումիգացիոն ակտիվությամբ օժտված, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների դեմ պայքարում