ԿԱՐԱՏԵ ԶԵՈՆ 50 ՄԿԿԿԱՐԱՏԵ ԶԵՈՆ 50 ՄԿԿ

Սինթետիկ պիրետրոիդների խմբին պատկանող պատրաստուկ է, որը բարձր արդյունավետությամբ կարելի է օգտագործել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների դեմ պայքարում:

 

Ազդող նյութ՝    50 գ/լ   լյամդա  ցիհալոտրին

Փաթեթավորում` 1 լ պոլիէթիլենային շշեր

Պատրաստուկային ձևը` միկրոկապսուլացված կախույթ

Արտադրող ֆիրման (երկիրը)`Սինգենտա (Շվեյցարիա)