ԱԿՏԱՐԱ 25 ՋԴՀԱԿՏԱՐԱ  25 ՋԴՀ

Աղիքային-կոնտակտ և ներբույսային ազդեցության միջատասպան է`

հացահատիկային, բանջարանոցային մշակաբույսերը և ծաղիկները

 վնասակար միջատներից  պաշտպանելու համար:

Ազդող նյութը` տիամետօքսամ250գ/կգ

Փաթեթավորում` 4 գ փաթեթիկներ

Պատրաստուկային ձևը` ջրադիսպերսիոն հատիկներ

Արտադրող ֆիրման (երկիրը)`Սինգենտա (Շվեյցարիա)