ԱՄՊԼԻԳՈ 150 ՄԿԿԱՄՊԼԻԳՈ 150 ՄԿԿ

Բարձր արդյունավետության կոմբինացված ներբույսային ու կոնտակտ ազդեցության միջատասպան է, պաշտպանում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերը կրծող, ծծող կոմպլեքս վնասատուների դեմ պայքարում Ազդող նյութ՝ 100գ/լ քլորանտրանիլիպրոլ + 50գ/լ լյամբդա ցիհալոտրին Փաթեթավորում` 500 մլ փաթեթավորում Պատրաստուկային ձևը`միկրոկապսուլացված կախույթ Արտադրող ֆիրման (երկիրը)`Սինգենտա (Շվեյցարիա